Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Projekt

Sågudden som historisk landsbygdsmiljö

Västra Värmlands Fonrminnesförening som driver Såguddens Friluftsmuseum har beviljats projektstöd för projektet ”Sågudden som historisk landsbygdsmiljö” av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader. 

Med projektet vill vi förstärka Såguddens Friluftsmuseum beträffande tillgänglighet och skyltning samt att utveckla Kafé Nystuga till ett pedagogiskt kretsloppskafe som erbjuder ett utökat och bredare sortiment av närproducerade produkter.

Syftet med projektet är att förädla en föreningsdriven befintlig och historisk landsbygdsmiljö belägen i staden genom att utveckla nya koncept som utgår från platsens naturvärden, kulturarv och hållbar utveckling. Projektet skall även tillgänglighetsanpassa delar av området genom vissa punktinsatser.

Målet med projektets utvecklingsinsatser är i första hand att skapa ett större och pedagogiskt kretsloppscafé. Andra mål är att i vissa delar tillgänglighetsanpassa området utomhus t ex genom mobilguidning och en ramp för rörelsehindrade samt att etablera nya nätverk.

Mål på längre sikt är att utvecklingsinsatserna ger upphov till minst ett nytt årsarbetstillfälle och att intresserade kan utbildas inom kretsloppsarbete. På sikt kan caféet utveckla någon ny produkt och även gynna lokal produktion med sikte på hållbarhet och ett gediget kretsloppstänkande.

Projektaktiviteter. Projektet/investeringen består i att bygga ett beredningsrum för caféet i den befintliga byggnaden, för att kunna erbjuda och saluföra en mer avancerad meny än i nuläget. För utveckling av en attraktiv och anpassad meny kommer projektet att använda sig av såväl externt som internt kunskapsutbyte. Kretsloppet ska beskrivas och förevisas i praktiken. Inom projektet skall det även tas fram en mobilguide på flera språk och byggas ramp för rörelsehindrade. Projektägaren kommer inom projektet att inhämta såväl kunskap som erfarenheter av caféverksamhet och marknadsföring från lokala samarbetspartners närbelägna anläggningar, vilket bl a innebär bilresor. För att säkerställa att projektet fortlöper som planerat kommer en projektledare att anställas. Denne kommer att ta hjälp av såväl inhyrda som deltidsanställda personer, för att klara de olika uppgifter som projektet består av.