Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

Årets utställning

Årets utställning 2018 "Migrationsvågor genom historien"  

Årets sommarutställning heter Migrationsvågor genom historien och behandlar tre historiska migrationer som påverkat västra Värmland.

Den första migrationen som behandlas är också den äldsta, vi ser nämligen närmare på hur det som skulle bli västra Värmland befolkades under jägarstenåldern och bondestenåldern. Genom nya studier av DNA och arkeologisk forskning har bilden av den första migrationen i våra trakter nyanserats.

Den andra migrationen som är den skogsfinska migrationen till västra Värmlands skogar. Under slutet av 1500-talet påbörjades en stor migration från centrala Finland. De svedjebrukande bönderna började bruka jorden i vad som idag betecknas som finnmarken.

Den tredje migrationen behandlar den svenska emigrationen till USA. Cirka 1 250 000 svenskar korsade Atlanten under åren 1850 till 1930, för att finna sig ett nytt hem i staterna, många av emigranterna var ifrån våra trakter.

Utställningen öppnar på Såguddens dag den 16 juni och stänger den 19 augusti.